۱ ۴ , ۸ ۱ ۴
شرایط سرپرستی کودکان مؤسسات امام موسی صدر
تعداد مشاهده :‌ ۱۹۱
تعداد نظرات : ۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ img
مؤسسات امام موسی صدر سرپرستی چند نفر را نیز برای یک کودک می‌پذیرد. یعنی می‌توانید تنها در بخشی از هزینه‌های سرپرستی مشارکت کنید.
چگونه در طرح های مؤسسات امام صدر مشارکت داشته باشم؟
تعداد مشاهده :‌ ۲۸۱
تعداد نظرات : ۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ img
راه های کمک های نقدی و غیر نقدی به مؤسسات امام موسی صدر در لبنان