۱ ۵ , ۲ ۵ ۳
جنگ داخلی لبنان/ بخش دوم
تعداد مشاهده :‌ ۱۶۵۳
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر- ۱۱
img
گزارش یازدهمین جلسه از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حضور محمدعلی مهتدی
جنگ داخلی لبنان/ بخش اول
تعداد مشاهده :‌ ۱۱۴۰
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر- ۱۱
img
گزارش یازدهمین جلسه از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حضور محمدعلی مهتدی
جنگ داخلی در لبنان و نیروهای درگیر در جنگ
تعداد مشاهده :‌ ۴۱۷۰
تعداد نظرات : ۱
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-10
img
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
دهمین جلسۀ از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» از سری دوره‌های «سیر مطالعاتی امام موسی صدر» روز شنبه، بیست و ششم دی ۱۳۹۴ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر بر...
حوادث لبنان؛ ۱۹۷۰-۱۹۷۴میلادی
تعداد مشاهده :‌ ۱۸۷۰
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-۹
img
گزارش نهمین جلسه از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» با حضور محمدعلی مهتدی
حضور فلسطینیان و سازمان‌های فلسطینی در لبنان
تعداد مشاهده :‌ ۱۷۵۴
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-8
img
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
هشتمین جلسۀ از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» از سری دوره‌های «سیر مطالعاتی امام موسی صدر» روز شنبه، دوازده دی ۱۳۹۴ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزا...
مجلس اعلای شیعیان
تعداد مشاهده :‌ ۱۴۸۵
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-7
img
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
هفتمین جلسۀ از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» از سری دوره‌های «سیر مطالعاتی امام موسی صدر» روز شنبه، بیست و یکم آذر ۱۳۹۴ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر ...
تاسیس مجلس اعلای شیعیان و جنگ داخلی لبنان
تعداد مشاهده :‌ ۱۳۴۸
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-6
img
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
ششمین جلسۀ از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» از سری دوره‌های «سیر مطالعاتی امام موسی صدر» روز شنبه، چهاردهم آذر ۱۳۹۴ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگز...
ورود امام صدر به لبنان تا تاسیس مجلس اعلای شیعیان
تعداد مشاهده :‌ ۱۴۸۴
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-۵
img
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
پنجمین جلسۀ از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» از سری دوره‌های «سیر مطالعاتی امام موسی صدر» روز شنبه، هفتم آذر ۱۳۹۴ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار ...
امام موسی صدر و راهبرد وی در لبنان
تعداد مشاهده :‌ ۱۴۳۱
تعداد نظرات : ۰
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-4
img
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
چهارمین جلسۀ از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» از سری دوره‌های «سیر مطالعاتی امام موسی صدر» روز شنبه، سی ام آبان ۱۳۹۴ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگ...
جبل عامل، خاستگاه تشیع و ترویج مکتب اهل بیت
تعداد مشاهده :‌ ۲۳۳۱
تعداد نظرات : ۱
شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر-3
img
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
سومین جلسه از دورۀ مطالعاتی «شناخت لبنان معاصر بر اساس سیره و سرگذشت امام موسی صدر» از سری دوره‌های «سیر مطالعاتی امام موسی صدر» روز شنبه، بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر ...
صفحه 2 از 3
   
   1  [2]  3  
   
   
 
یادداشت های پربازدید
شهید صدر (رض) نمادی از تفکر نظاممند و هدفمند اسلامی است که در کنار تمسک و وفاداری به اصول میراث سنت...
سایت بنیاد فقه و معارف اهل البیت
۱۳۹۲/۰۱/۳۱
ام صدری همانی است که وقتی همسرش، امام مردم لبنان، ربوده شد، فهمید وظیفه‌اش ماندن در لبنان است. فهمی...
۱۳۹۳/۰۱/۳۱
ماه رمضان که انسان خود را از امیال و خواسته ها دور می کند برای آدمی آسان تر است که از غیبت دوری کند...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۴/۰۳/۲۸
می‌گفت زنان حضور و فعالیت داشته باشند اما نه با جلوه گری‌های زنانه و دلبرانه. او اندیشه و شخصیت وال...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۴/۰۱/۱۶
این اولین بار بود که شیعیان سازمان و تشکیلاتی پیدا می کردند. تشکیلاتی که برای ایرانیان هم جالب بود....
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۴/۱۱
«ما خود نشان بطلان اسلامیم!» شنیدن این جمله از زبان یک مبلّغ مخلص اسلام نشان از نهایت درد اوست... ه...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۳/۱۳
سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۳ شمسی) است. جنبش محرومان لبنان شروع شده. سید موسی صدر دو تجمع در بعلبک و صور بر...
۱۳۹۱/۱۲/۰۱
آنگاه ضمن پیوند میان ماه مبارک رمضان و شب قدر ضمن بازشماری سه عنصر مهم «اندیشه صائب» و «احساس درد ن...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۴/۲۹