۱ ۶ , ۶ ۲ ۲
موسسات امام موسی صدر در لبنان
امام موسی صدر و کودکان
امام موسی صدر با سرکشی به مناطق مختلف لبنان وضع زندگی شیعیان را بررسی می کرد.
تعداد مشاهده :‌ ۲۹۷۷
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر
خانم رباب صدر، مدیر مؤسسات امام موسی صدر با بچه های تحت پوشش جلسات دوره ای دارد.
تعداد مشاهده :‌ ۲۴۶۳
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - مرکز مطالعات و تحقیقات
مرکز مطالعات و تحقیقات امام موسی صدر، گردآوری و ثبت آثار فکری امام صدر و انتشار و عرضۀ آن‌ها به پژوهشگران و علاقه‌مندان را به عهده دارد.
تعداد مشاهده :‌ ۲۷۸۹
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر- شیرینی پزی
آموزش عملی به کارآموزان رشتۀ هتل‌داری یکی از اهداف بخش شیرینی پزی مؤسسات امام موسی صدر است
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۴۱
تعداد نظرات : ۰
img
مدرسه جبل عامل
چمران با بچه های مدرسه فنی و حرفه ای جبل عامل در کنار آبنمایی که ساخته بودند.
تعداد مشاهده :‌ ۳۱۷۵
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - مرکز مطالعات و تحقیقات
مرکز مطالعات و تحقیقات امام موسی صدر، گردآوری و ثبت آثار فکری امام صدر و انتشار و عرضۀ آن‌ها به پژوهشگران و علاقه‌مندان را به عهده دارد.
تعداد مشاهده :‌ ۲۱۴۷
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر- رستوران شواطینا
رستوران شواطینا وابسته به مؤسسات امام موسی صدر در محیطی آرام و زیبا میزبان مردم است.
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۳۴
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - رستوران شواطینا
رستوران شواطینا وابسته به مؤسسات امام موسی صدر در محیطی آرام و زیبا میزبان مردم است.
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۴۵
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر-مدرسۀ پرستاری
مراسم فارغ التحصیلی مدرسه پرستاری در مجلس اعلای شیعیان لبنان، سال ۱۹۷۵
تعداد مشاهده :‌ ۳۶۸۲
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - مرکز فنی و حرفه ای
مرکز فنی و حرفه ای مؤسسات امام موسی صدر به آموزش مهارت های گوناگون به آماده سازی دختران برای ورود به اجتماع می پردازد.
تعداد مشاهده :‌ ۱۸۸۱
تعداد نظرات : ۰
img
آشنایی با مؤسسات
آشنایی با خدمات سلامتی موسسات امام موسی صدر به بهانه روزجهانی بهداشت و سلامتی
۱۸ فروردین روزجهانی بهداشت و سلامتی نام گذاری شده است. به بهانه این روز فعالیت‌ها و خدمات سلامتی موس...
روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۵/۰۱/۱۸
دکترعادل پیغامی: حفظ کرامت انسان وجه بارز مؤسسات امام موسی صدر است
دکترعادل پیغامی: این ظلمی است بر مؤسسات امام موسی صدر است، اگر بخواهیم آن را تک بعدی و مترادف با آنچ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۳/۱۰/۱۸
آشنایی با مؤسسات (آموزشگاه‌ها)
مؤسسات بر این باور است که هر تلاش توسعه‌محور اگر توان زنان را از یک سو به کار نگیرد و روش و فرهنگ و ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۱۵
سایر گزارش‌ها
اندیشه
کاش می‌توانستم همۀ محرومان را نجات دهم
مصاحبۀ امام موسی صدر با مجلۀ الیقظه کویت، شمارۀ ۳۸۴ به تاریخ ۱۹۷۵/۱/۱۳ که در مجلس اعلای شیعیان لبنا...
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
خاطرات
پیوند عاطفی
خوشحال می‌شوم وقتی پیرمردی به این مرکز می‌رسد، دو دستش را بالا می‌گیرد و به عکس امام صدر نگاه می‌کند...
مروی سرور، از فارغ التحصیلان مؤسسات امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۲
تجسم مسیح
امام موسی صدر وقتی رد می‌شدند حتی به صیاد‌ها و قایقران‌ها هم سلام می‌کردند.
حنا لطفی، از دوستان مؤسسات امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۲
مقاومت در مؤسسات
با این که من خیلی کوچک بودم، اما یادم هست که همۀ مربی‌ها با ما ماندند، و هیچ کس به خانه‌‌اش نرفت، و...
آیه بزی، از فارغ التحصیلان مؤسسات امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۱
عزت شیعه
از حالا به بعد هرگاه دیدی که به نفع شیعیان است، چادر و اثاث خود را بردار و در نیویورک کارت را انجام...
خانم رباب صدر، خواهر امام و مدیر موسسات امام موسی صدر در لبنان
۱۳۹۲/۱۰/۲۳
 
یادداشت
مصطفی غفاری: رباب صدر، امروز در پی گسترش دامنه فعالیت و اثرگذاری مؤسسات از صور به بیروت و دیگر نواح...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
حمید قزوینی: شاید پنجاه سال قبل که امام صدر نهال اولین موسسه اجتماعی تحت مدیریت خود را در لبنان غرس...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۰/۲۵
سایر یادداشت ها
زندگی نامه
از تولد تا دانشگاهمیان قم و نجفگام های اول در لبنانتهدید خارجی و جنگ های داخلیتوطین فلسطینی ها و ربودن در لیبی