۱ ۶ , ۷ ۵ ۵
موسسات امام موسی صدر در لبنان
مؤسسات امام موسی صدر
خانم رباب صدر، مدیر مؤسسات امام موسی صدر با بچه های تحت پوشش جلسات دوره ای دارد.
تعداد مشاهده :‌ ۲۵۴۲
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - مرکز مطالعات و تحقیقات
مرکز مطالعات و تحقیقات امام موسی صدر، گردآوری و ثبت آثار فکری امام صدر و انتشار و عرضۀ آن‌ها به پژوهشگران و علاقه‌مندان را به عهده دارد.
تعداد مشاهده :‌ ۲۱۹۸
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - رستوران شواطینا
رستوران شواطینا وابسته به مؤسسات امام موسی صدر در محیطی آرام و زیبا میزبان مردم است.
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۹۶
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - مرکز مطالعات و تحقیقات
مرکز مطالعات و تحقیقات امام موسی صدر، گردآوری و ثبت آثار فکری امام صدر و انتشار و عرضۀ آن‌ها به پژوهشگران و علاقه‌مندان را به عهده دارد.
تعداد مشاهده :‌ ۲۸۵۲
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر- رستوران شواطینا
رستوران شواطینا وابسته به مؤسسات امام موسی صدر در محیطی آرام و زیبا میزبان مردم است.
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۸۵
تعداد نظرات : ۰
img
مدرسه جبل عامل
چمران با بچه های مدرسه فنی و حرفه ای جبل عامل در کنار آبنمایی که ساخته بودند.
تعداد مشاهده :‌ ۳۲۴۵
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر- شیرینی پزی
آموزش عملی به کارآموزان رشتۀ هتل‌داری یکی از اهداف بخش شیرینی پزی مؤسسات امام موسی صدر است
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۹۳
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر - مرکز فنی و حرفه ای
مرکز فنی و حرفه ای مؤسسات امام موسی صدر به آموزش مهارت های گوناگون به آماده سازی دختران برای ورود به اجتماع می پردازد.
تعداد مشاهده :‌ ۱۹۳۲
تعداد نظرات : ۰
img
امام موسی صدر و کودکان
امام موسی صدر با سرکشی به مناطق مختلف لبنان وضع زندگی شیعیان را بررسی می کرد.
تعداد مشاهده :‌ ۳۰۳۴
تعداد نظرات : ۰
img
مؤسسات امام موسی صدر-مدرسۀ پرستاری
مراسم فارغ التحصیلی مدرسه پرستاری در مجلس اعلای شیعیان لبنان، سال ۱۹۷۵
تعداد مشاهده :‌ ۳۸۸۷
تعداد نظرات : ۰
img
اخبار
تجربه موفق «اسیل» برای رسیدگی به کودکان کم توان
روزنامه الحیاة در گزارشی به قلم فیرونیک ابوغزاله به فعالیت‌های مرکز اسیل از مراکز مؤسسات امام صدر در...
۱۳۹۵/۰۴/۲۸
مؤسسات امام موسی صدر میزبان ایتام لبنان شد
مؤسسات امام موسی صدر مراسم افطاری ویژۀ ایتام لبنان را در شهر صور برگزار کرد.
۱۳۹۵/۰۴/۱۳
افطار مؤسسات امام صدر با حضور شخصیت های برجسته و خیرین لبنانی
مؤسسات امام صدر ۲۳ ژوئن، میزبان دوستان و خیرین در مراسم افطار باشگاه قلعة الشقیف بود.
۱۳۹۵/۰۴/۰۶
رباب صدر از پایان‌نامۀ  فلسفی‌اش درباره امام موسی صدر دفاع کرد
رباب صدر با دفاع از پایان‌نامه‌اش با موضوع «فلسفۀ عملی در اندیشه امام موسی صدر» مدرک دکتری دریافت کر...
۱۳۹۵/۰۳/۱۶
ادامه خبرها
آشنایی با مؤسسات
آشنایی با خدمات سلامتی موسسات امام موسی صدر به بهانه روزجهانی بهداشت و سلامتی
۱۸ فروردین روزجهانی بهداشت و سلامتی نام گذاری شده است. به بهانه این روز فعالیت‌ها و خدمات سلامتی موس...
روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۵/۰۱/۱۸
دکترعادل پیغامی: حفظ کرامت انسان وجه بارز مؤسسات امام موسی صدر است
دکترعادل پیغامی: این ظلمی است بر مؤسسات امام موسی صدر است، اگر بخواهیم آن را تک بعدی و مترادف با آنچ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۳/۱۰/۱۸
آشنایی با مؤسسات (آموزشگاه‌ها)
مؤسسات بر این باور است که هر تلاش توسعه‌محور اگر توان زنان را از یک سو به کار نگیرد و روش و فرهنگ و ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۱۵
سایر گزارش‌ها
اندیشه
کاش می‌توانستم همۀ محرومان را نجات دهم
مصاحبۀ امام موسی صدر با مجلۀ الیقظه کویت، شمارۀ ۳۸۴ به تاریخ ۱۹۷۵/۱/۱۳ که در مجلس اعلای شیعیان لبنا...
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
خاطرات
پیوند عاطفی
خوشحال می‌شوم وقتی پیرمردی به این مرکز می‌رسد، دو دستش را بالا می‌گیرد و به عکس امام صدر نگاه می‌کند...
مروی سرور، از فارغ التحصیلان مؤسسات امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۲
تجسم مسیح
امام موسی صدر وقتی رد می‌شدند حتی به صیاد‌ها و قایقران‌ها هم سلام می‌کردند.
حنا لطفی، از دوستان مؤسسات امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۲
مقاومت در مؤسسات
با این که من خیلی کوچک بودم، اما یادم هست که همۀ مربی‌ها با ما ماندند، و هیچ کس به خانه‌‌اش نرفت، و...
آیه بزی، از فارغ التحصیلان مؤسسات امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۱
عزت شیعه
از حالا به بعد هرگاه دیدی که به نفع شیعیان است، چادر و اثاث خود را بردار و در نیویورک کارت را انجام...
خانم رباب صدر، خواهر امام و مدیر موسسات امام موسی صدر در لبنان
۱۳۹۲/۱۰/۲۳
 
یادداشت
مصطفی غفاری: رباب صدر، امروز در پی گسترش دامنه فعالیت و اثرگذاری مؤسسات از صور به بیروت و دیگر نواح...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
حمید قزوینی: شاید پنجاه سال قبل که امام صدر نهال اولین موسسه اجتماعی تحت مدیریت خود را در لبنان غرس...
مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
۱۳۹۲/۱۰/۲۵
سایر یادداشت ها
زندگی نامه
از تولد تا دانشگاهمیان قم و نجفگام های اول در لبنانتهدید خارجی و جنگ های داخلیتوطین فلسطینی ها و ربودن در لیبی