۱ ۴ , ۰ ۵ ۲
سخنان برگزیده (۱۸)
تعداد مشاهده :‌ ۳۶۰
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۵۸
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
هر کس دین دارد، حسین برای او و خدمت به او و در راه او کشته شده است و از این رو، او را «ثار الله» (خون خدا) می‌نامند.
سخنان برگزیده (۱۷)
تعداد مشاهده :‌ ۴۳۳
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۳۷
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
وقتی که انسان معاصر درمی‌یابد که نبرد امام حسین با گذشته و آینده پیوند دارد، درنگ می‌کند و در برابر دو جبهه [خیر و شر] می‌ایستد تا صف خود را انتخاب کند.
سخنان برگزیده (۱۶)
تعداد مشاهده :‌ ۴۶۴
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۳۲
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
ما تنها به شیون بسنده نمی‌کنیم و حسین را تنها شهید اشک‌ها نمی‌دانیم و بر آنیم که تکلیف ما فقط با عزاداری به انجام نمی‌رسد.
سخنان برگزیده (۱۵)
تعداد مشاهده :‌ ۴۶۹
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۳۲
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
ما بر حسین بسیار می‌گرییم، اما هرگز در گریه متوقف نمی‌شویم. گریۀ ما برای نو کردن اندوه‌ها و کینه‌ها و میل به انتقام و خشم بر باطل است.
سخنان برگزیده (۱۴)
تعداد مشاهده :‌ ۴۶۶
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۲۷
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
گریستن و بر پا کردن مجالس کافی نیست. حسین به این‌ها نیازی ندارد. حسین شهید راه اصلاح است.
سخنان برگزیده (۱۳)
تعداد مشاهده :‌ ۴۱۷
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۲۲
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
حسین نه تنها در آن صحرا بلکه در طول تاریخ در برابر ستمگران ایستاد.
سخنان برگزیده (۱۲)
تعداد مشاهده :‌ ۳۹۵
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۲۲
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
حسین می‌گوید که یزید هرچه بزرگ باشد، و سپاهش هرچه عظیم باشد و هر اندازه که عوام‌فریبی‌اش گسترده و دامنه‌دار باشد، فداکاری را در میدان بیاور، تا همچون دسته‌های ملخ پراکنده شوند و از تو فرار کنند.
سخنان برگزیده (۱۱)
تعداد مشاهده :‌ ۳۷۳
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۱۹
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
اگر حسین نبود، یزید شناخته نمی‌شد، چراکه با بسیاری از راه‌ها و روش‌ها چهرۀ خود را می‌پوشاند و می‌توانست در پس این نقاب‌ها اسلام را نابود کند.
سخنان برگزیده (۱۰)
تعداد مشاهده :‌ ۱۱۵۷
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، ص ۲۷
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
از سخنرانی امام موسی صدر در کلاس اعضای ارشد جنبش امل به مناسبت عاشورا در تاریخ ۱۹۷۴/۲/۱
سخنان برگزیده (۹)
تعداد مشاهده :‌ ۱۳۴۵
تعداد نظرات : ۰
img
من حسینی که به رنجدیدگان اهتمام نورزد، نمی‌شناسم. به حسینی که شهیدِ گریه می‌نامندش ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیۀ هیجان و ناراحتی ایمان ندارم.
صفحه 6 از 7
   
   1  2  3  4  5  [6]  7  
   
   
 
سخنان برگزیده
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره امامت را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
گلچینی از مقاله امام موسی صدر در مجله لبنانی العرفان را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوان...
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره عاشورا را که در کتاب «سفر شهادت» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۰۷/۲۱
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره عاشورا را که در کتاب «سفر شهادت» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۰۷/۲۱
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره عاشورا را که در کتاب «سفر شهادت» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۰۷/۲۱
ادامه مطالب