۱ ۴ , ۴ ۱ ۸
زهرا(س)، فصلى از كتاب رسالت
تعداد مشاهده :‌ ۳۷۸۶
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب نای و نی، صص ۲۶۵ - ۲۹۸
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: علی حجتی کرمانی
فاطمه‌س‌ به‌ دانش‌ و علوم‌ فراوانـی‌ که‌ در خانۀ وحـی از هر سو او را فراگرفته‌ بود بسنده‌ نکرد، و هرگز به نوری که خورشیدهای علم و معرفت پیرامون او فراهم آورده بودند، اکتفا نکرد، زیرا فاطمه‌س‌ می‌خواس...
شیعه و دیگر فرق اسلامی
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۹۳
تعداد نظرات : ۰
img
رونامه‌نگار روزنامۀ الحوادث با امام موسی صدر در مجلس اعلای شیعیان لبنان دیدار کرده و با او درباره شیعه و فرقه‌های دیگر اسلامی گفت‌وگو می‌کند.
آمده‌ام با اوهام مسلمانان مبارزه کنم
تعداد مشاهده :‌ ۲۱۹۰
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب مسیره الامام السید موسی الصدر، ج۲، صص ۸۸-۸۵
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مجید مرادی
هیچ ‌دینی ‌به ‌اندازه ‌اسلام ‌و هیچ جامعه‌ای همانند جامعه اسلامی به ‌زن ‌حرمت ‌ننهاده‌ است. منظورم‌ از اسلام، اسلام ‌حقیقی ‌است‌ که ‌در متون اسلامی ‌آمده است ‌و امکان ‌اجتهاد در آن ‌وجود دارد، نه‌ وض...
دیدار با امام موسی صدر
تعداد مشاهده :‌ ۱۹۸۴
تعداد نظرات : ۱
img
مصاحبه حنان معلوف، روزنامه‌نگار زنِ مسیحی با امام موسی صدر
پرتوهایی از انقلاب کربلا
تعداد مشاهده :‌ ۲۶۲۹
تعداد نظرات : ۰
img
سفر شهادت، صص ۴۱-۵۶
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
از‌‌ همان ابتدای خروج امام حسین از مکه، به‌ویژه پس از رسیدن خبر شهادت مسلم‌بن‌عقیل و، به‌طور اخص، در شب عاشورا، نتیجۀ جنگ روشن و آشکار بود: در جنگی نابرابر که هزاران و بلکه ده‌ها هزار نفر در مقابل ده...
 
سخنان برگزیده
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره اخلاق پیروزی را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده است،...
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
گلچینی از توصیه‌های بنت‌الهدی صدر به دختران را که در کتاب « جایگاه زن در اسلام » منتشر شده است، می‌خ...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره تحول و پیشرفت را که در کتاب «برای زندگی» منتشر شده است، می‌خوان...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره خانواده و تربیت را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده ا...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره امامت را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
ادامه مطالب