۱ ۶ , ۶ ۶ ۸
اصول‌ روش‌ اسلام‌ در توزيع‌ ثروت‌ (۶)
تعداد مشاهده :‌ ۵۲۵۶
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۷۳-۶۳
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
در قسمت‌ اول‌ این‌ مباحث‌ یادآور شدیم‌ که‌ علم‌ اقتصاد علمی‌ است‌ کاملاً‌ جوان‌ و اصول‌ این‌ علم‌ به‌ تازگی‌ مدون‌ شده‌ و به‌ صورت‌ مباحث‌ علمی‌ درآمده‌ است. از این‌ رو وقتی‌ از روش‌ اسلام‌ در توزیع‌ ...
‌تجارت‌ و ارزش‌ اضافي‌ (۵)
تعداد مشاهده :‌ ۶۰۲۸۹
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۶۲-۵۷
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌مارکس‌ برای‌ نامشروع‌ شمردن‌ تجارت، بیانی‌ مخصوص‌ دارد که‌ در آن‌ به‌ وجود آمدن‌ ارزش‌ اضافی‌ را در تجارت‌ اثبات‌ می‌کند. برای‌ توضیح‌ این‌ مسئله‌ مطلبی‌ را به‌ عنوان‌ مقدمه‌ از کتاب‌ کاپیتال‌ نقل‌ م...
‌ارزش‌ اضافي‌ (۴)
تعداد مشاهده :‌ ۲۶۵۰
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۵۵-۵۱
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌اکنون‌ مشکل‌ ارزش‌ اضافی‌ را با توجه‌ به‌ کتاب‌ کاپیتال‌ بررسی‌ می‌کنیم. می‌دانیم‌ که‌ ارزش‌ یک‌ کالا به‌ وسیله‌ مقدار کاری‌ که‌ برای‌ ایجاد آن‌ صرف‌ شده‌ معین‌ می‌شود. پس‌ بر ماست‌ که‌ کار متراکم‌ د...
‌توزيع‌ ثروت‌ (۳)
تعداد مشاهده :‌ ۳۹۲۸
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۴۹-۴۱
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
«بهای‌ بازاری‌ فقط‌ مقدار متوسط‌ کار اجتماعی‌ مورد لزوم‌ در شرایط‌ متوسط‌ تولید را بیان‌ می‌کند.» هرچند دیده‌ می‌شود که‌ بهای‌ یک‌ کالا در بازار بالا و پایین‌ می‌رود، ولی‌ این‌ نوسانات‌ و تفاوت‌ قیمت‌...
‌افزايش‌ ثروت‌ (۲)
تعداد مشاهده :‌ ۳۲۹۷
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۴۲-۳۷
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌آیا ثروت‌ رو به‌ زیادی‌ می‌رود؟ ‌در پاسخ‌ سؤ‌ال‌ اول‌ در فصل‌ نخست‌ دانستیم‌ که‌ کار را نمی‌توان‌ تنها عامل‌ تعیین‌کننده ارزش‌ دانست. ولی‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ در بیشتر موارد کار با طبیعت‌ ایجاد ثروت...
‌كار تعيين‌كنندۀ‌ ارزش‌ (۱)
تعداد مشاهده :‌ ۳۸۷۳
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۲۱۷-۱۹۹
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌علم‌ اقتصاد، هرچند اکنون‌ در شمار یکی‌ از مهم‌ترین‌ و مؤ‌ثرترین‌ مسائل‌ علوم‌ اجتماعی‌ است، ولی‌ علمی‌ است‌ کاملاً‌ جدیدالتأسیس‌ که‌ مبانی‌ و اصول‌ آن‌ فقط‌ از چهار پنج‌ قرن‌ به‌ این‌ طرف‌ تدوین‌ و ب...
‌اسلام‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ و اقتصادی
تعداد مشاهده :‌ ۱۰۰۶۰
تعداد نظرات : ۱
img
متن سخنرانی‌ امام‌ موسی‌ صدر در نهمین‌ همایش‌ اندیشه اسلامی‌‌ در الجزایر
‌ويژگي‌های حقوق‌ مالكيت‌ در اسلام‌
تعداد مشاهده :‌ ۶۱۹۴
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۹۱-۸۵
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌در ابتدا باید بگویم‌ که‌ اقتصاد، امروزه، در دو معنی‌ به‌ کار می‌رود: علم‌ اقتصاد، و مکتب‌ اقتصادی. علم‌ اقتصاد از علوم‌ جدید است‌ که‌ اخیراً‌ ایجاد و برای‌ آن‌ قواعدی‌ وضع‌ و کتبی‌ درباره آن‌ نوشته‌ ...
تفکیک‌ناپذیری احکام اقتصادی اسلامی
تعداد مشاهده :‌ ۴۱۹۵
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۱۶۰-۱۴۹
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
بی‌شک همه می‌دانیم که علم اقتصاد از علوم جدید است. اما آدمی می‌تواند از احکام گوناگون اسلام، مکتبی اقتصادی کشف کند. به بیان دیگر، با نگاه به مکاتب اقتصادی جدید، در می‌یابیم که اسلام راه روشنی در اقتصا...
‌نظریه ارزش‌
تعداد مشاهده :‌ ۶۶۶۷
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۱۷۱-۱۶۱
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌در مباحث‌ گذشته‌ به‌ این‌ نکته‌ رسیدیم‌ که‌ تعریف‌ و تعیین‌ ارزش‌ بسیار ضروری‌ است. چرا ارزش‌ و نظریه ارزش‌ و آرای‌ مختلف‌ را در این‌ باره‌ بررسی‌ می‌کنیم؟ زیرا در هنگام‌ برشمردن‌ عناصر اولیه تولید م...
صفحه 1 از 2
   
   [1]  2  
   
   
 
سخنان برگزیده
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره اخلاق پیروزی را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده است،...
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
گلچینی از توصیه‌های بنت‌الهدی صدر به دختران را که در کتاب « جایگاه زن در اسلام » منتشر شده است، می‌خ...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره تحول و پیشرفت را که در کتاب «برای زندگی» منتشر شده است، می‌خوان...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره خانواده و تربیت را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده ا...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره امامت را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
ادامه مطالب