۱ ۵ , ۴ ۳ ۴
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
روز دهم: ۲5 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۲۸۸
تعداد نظرات : ۰
img
شهید بنت الهدی صدر، دخترعموی امام موسی صدر است که همراه برادرش، آیت الله سید محمدباقر صدر به دست صدام به شهادت رسیدند. وی زیرنظر برادرانش آموزش دید و وارد عرصه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شد. بنت الهدی صدر، در کنار فعالیت‌های آموزشی به نوشتن نیز پرداخت. او آثار متنوعی دارد که در نه جلد به فارسی ترجمه شده و با ویراست جدیدی منتشر شده است. هفت جلد این مجموعه داستان است. یک جلد سفرنامۀ مکه با عنوان بربلندی‌های مکه و یک جلد مجموعه مقالات وی دربارۀ زن است که در نشریات آن سال‌های نجف منتشر شده. 

ادامه مطلب
روز نهم: ۲4 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۴۹۳
تعداد نظرات : ۰
img
این کتاب گفتارهای تفسیری است که امام موسی صدر در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان بیان کرده است. با نظر به اینکه قرآن مهم‌ترین منبع شناخت آموزه‌های اسلامی است و امام صدر هم آن‌گونه که از سخنان و نوشته‌هاشان نمودار است، توجهی ویژه به این کتاب دارند، با مطالعۀ این کتاب می‌توان به‌خوبی با شناخت امام صدر از اسلام و نیز مبانی و مبادی این دیدگاه آشنا شد. 
در این کتاب، ۸۹ قسمت از مباحث تفسیری امام موسی صدر گنجانده شده که ۵۸ قسمت آن تفسیر بخش‌هایی از سوره‌های بلند قرآن است و موضوعات مختلفی را در بر دارد. إنفاق، إسرا، ایمان به غیب، نماز، روایت در قرآن از جملۀ این موضوعات است. سی قسمت از این کتاب نیز تفسیر سور قصار قرآن کریم است. این تفاسیر بسیار مختصر است و عموم مردم از مطالب آن بهره‌مند می‌شوند.
ادامه مطلب
روز هشتم: ۲3 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۴۴۴
تعداد نظرات : ۰
img
این کتاب ۲۹ مقاله و سخنرانی و گفت وگو از امام موسی صدر دربارۀ دین و انسان و اسلام و تربیت و عبادت و تشیع و آزادی و انقلاب اسلامی ایران و دکتر علی شریعتی است. نام کتاب نیز عنوان سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشیه بیروت است. مطالعۀ این کتاب به خوبی خواننده را با منظومۀ فکری امام موسی صدر آشنا می‌کند.
ادامه مطلب
روز هفتم: ۲2 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۴۵۵
تعداد نظرات : ۰
img
هفت روایت خصوصی مجموعه گفت‌و‌گویی است با نزدیکان امام موسی صدر که حبیبیه جعفریان آن را روایت کرده است. 
این کتاب شامل نه بخش است: مقدمه، روایت بعد: ملیحه (کوچک‌ترین فرزند امام)، روایت۱: پری خانم (همسر امام)، روایت ۲: صدری (صدرالدین صدر، فرزند ارشد امام)، روایت ۳: حورا (دختر ارشد امام)، روایت ۴: علی صدر (برادر امام)، روایت ۵: خواهر‌ها (طاهره، فاطمه، ربابه و زهرا صدر)، روایت ۶: خواهر هشتم (فاطمه صدرعاملی، خواهرزاده امام)، روایت ۷:‌ام غیاث (دوست خانوادگی) 
در مقدمۀ کتاب بخش‌هایی از گفت‌وگوی نویسنده با آیت‌الله موسوی اردبیلی آمده است. این کتاب به طور مشترک با انتشارات سپیده باوران منتشر شده است.
ادامه مطلب
روز ششم: ۲1 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۴۳۴
تعداد نظرات : ۰
img
این کتاب ۲۹ مقاله و سخنرانی و گفت وگو از امام موسی صدر دربارۀ دین و انسان و اسلام و تربیت و عبادت و تشیع و آزادی و انقلاب اسلامی ایران و دکتر علی شریعتی است. نام کتاب نیز عنوان سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشیه بیروت است. مطالعۀ این کتاب به خوبی خواننده را با منظومۀ فکری امام موسی صدر آشنا می‌کند.
ادامه مطلب
روز پنجم: 20 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۴۶۴
تعداد نظرات : ۰
img
این کتاب ترجمۀ کتاب السیرة و المسیرة است. در این کتاب تلاش شده است تا مجموع اقداماتِ امام صدر گردآوری شود.
 جلد نخست کتاب شامل تاریخ فشرده و، در عین حال، مفیدی دربارۀ حضور تاریخی شیعیان در لبنان است. پس از این بررسی تاریخی زندگی امام صدر در ایران و نجف به صورت خلاصه آورده شده است و پس از آن مجموعۀ اقدامات امام صدر به ترتیبِ سال از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ میلادی تبیین شده است.
 جلد دوم نیز دربردارندۀ فعالیت‌ها و مواضع امام در میان سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ است. در جلد دوم مجموعه تلاشهای قضایی برای بازگرداندن امام و نیز احکام قضایی پروندۀ ربودن امام تا سال ۲۰۰۷ به علاقهمندان عرضه شده است.

 این دو جلد ما را با مواضع و فعالیتهای امام در سالهای حضورش در لبنان و نیز مسائل و مشکلات جامعۀ شیعه و مواضع مخالفان امام آشنا می‌کند.
ادامه مطلب
روز چهارم: ۱9 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۴۱۷
تعداد نظرات : ۰
img
هفت روایت خصوصی مجموعه گفت‌و‌گویی است با نزدیکان امام موسی صدر که حبیبیه جعفریان آن را روایت کرده است. 
این کتاب شامل نه بخش است: مقدمه، روایت بعد: ملیحه (کوچک‌ترین فرزند امام)، روایت۱: پری خانم (همسر امام)، روایت ۲: صدری (صدرالدین صدر، فرزند ارشد امام)، روایت ۳: حورا (دختر ارشد امام)، روایت ۴: علی صدر (برادر امام)، روایت ۵: خواهر‌ها (طاهره، فاطمه، ربابه و زهرا صدر)، روایت ۶: خواهر هشتم (فاطمه صدرعاملی، خواهرزاده امام)، روایت ۷:‌ام غیاث (دوست خانوادگی) 
در مقدمۀ کتاب بخش‌هایی از گفت‌وگوی نویسنده با آیت‌الله موسوی اردبیلی آمده است. این کتاب به طور مشترک با انتشارات سپیده باوران منتشر شده است.
ادامه مطلب
روز سوم: ۱8 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۵۳۳
تعداد نظرات : ۰
img
این كتاب شامل مقالات و گفتارهای امام موسی صدر دربارۀ اقتصاد است.

او در این کتاب میان نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم و آموزه‌های اسلام مقایسه‌ای صورت می‌دهد و رهیافت‌های اقتصادی اسلام را روشن می‌کند.

فصل نخست مجموعه مقالاتِ فارسیِ امام موسی صدر است که به قلم خود او در مجلۀ مکتب اسلام به چاپ رسیده است.

فصل دوم کتاب، گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر در لبنان است که بخش عمدۀ‌ آن درس‌گفتارهای وی برای اعضای ارشد جنبش أمل است.

فصل سوم نیز دو مقالۀ جامعه‌شناختی ـ اقتصادی است که در یکی مسئلۀ اختلاف طبقاتی و راه‌حل اسلام برای آن و در دیگری مبحث عدالت اقتصادی و اجتماعی را بررسی می‌کند.

ادامه مطلب
یادداشت‌های بازدیدکنندگان غرفه موسسه در سال ۱۳۹3- دفتر اول
تعداد مشاهده :‌ ۴۸۳
تعداد نظرات : ۰
img
یادداشت‌های بازدیدکنندگان از غرفۀ انتشارات مؤسسۀ امام موسی صدر در نمایشگاه کتاب
ادامه مطلب
روز دوم: ۱7 اردیبهشت ۹۴
تعداد مشاهده :‌ ۴۷۸
تعداد نظرات : ۰
img
این کتاب ۲۹ مقاله و سخنرانی و گفت وگو از امام موسی صدر دربارۀ دین و انسان و اسلام و تربیت و عبادت و تشیع و آزادی و انقلاب اسلامی ایران و دکتر علی شریعتی است. نام کتاب نیز عنوان سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشیه بیروت است. مطالعۀ این کتاب به خوبی خواننده را با منظومۀ فکری امام موسی صدر آشنا می‌کند.
ادامه مطلب
صفحه 1 از 2
   
   [1]  2  
   
   
 
 
کلیدواژه‌های انتشارات
amour de la patrie      amour de soi      besoins de l'homme      Christ      christianisme      dignité de l'homme      droits civiques      eglise      égoïsme      foi      guerre      homme      investissement      islam      jeûne      Liban      Liberté      mensonge      orgueil      perfection      privation      religions      religions et l'homme      renouveau      ressources culturelles      ségrérationnisme      service de l'homme      tyrans      un modèle du dialogue      unité des religions      vanité      vol      آثار امام موسی صدر      آخرین هدیه      آزادی      آفرینش      آقا مجتهد      اجتهاد      احمد ناظم      احکام شرعی      اخلاق روزه      ادیان در خدمت انسان      ارزش اضافی      از ربودن تا      ازدواج      اسرائیل      اسلام      اسلام و حقوق      اصول مبارزه      اقتصاد      اقتصاد اسلامی      الگوی گفتگو      المسیح فی القرآن      امام حسین      امام خمینی      امام زمان      امام علی      امام موسی صدر      امام موسی صدر امید محرومان      امتحان الهی      امیر صادقی      انتشارات جوانه رشد      انتشارات سپیده باوران      انتشارات موسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام صدر      اندیشه ربوده شده      انسان      انفاق      انقلاب اسلامی ایران      ایمان      بر بلندی های مکه      بر بلندی‌ های مکه      برای زندگی      بروشور تاریخ شفاهی مؤسسه امام موسی صدر      بروشور مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر      بنت الهدی صدر      بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران      بیست و نهمین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تهران      بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران      بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران      پدرام الوندی      پرتوها      پرتوهایی از اندیشه امام موسی صدر      پرونده ربودن      پنجاه سالگی مؤسسات      پیامبر      پیامبران      پیشوای شهیدان      پیشوایی فراتر از زمان      تاریخ شفاهی      تاریخ لبنان      تربیت اخلاقی      تصوف      تعدد زوجات      تغییر      تفسیر      تفسیر سوره حجرات      تفسیر قرآن      تفسیر کوچک      تقریب مذاهب      تمدن      تولد دوباره      جامعه      جامعه اسلامی      جایگاه زن در اسلام      جدول سیر مطالعاتی      جنبش امل      جنبش های اسلامی      چشمی به آسمان و نگاهی بر زمین      حبیبه جعفریان      حج      حجاب      حجرات      حدیث روزگار      حدیث سحرگاهان      حروف مقطعه      حسن حبیبی      حسن مولادوست      حسن هوشمند      حسن یوسف      حسین بن علی(ع)      حسین شرف‌ الدین      حسین وارث انبیا      حضرت فاطمه (س)      حمید قزوینی      خاندان صدر      خداشناسی      خلیل حمدان      خمس      خیزش نو      در پاسداشت آزادی      در جستجوی حقیقت      در قلمرو اندیشه امام موسی صدر      دفتر یادبود      دو زن و یک مرد      دیدار در بیمارستان      دیدار عروس      دین      دین در جهان اسلام      رادیو لبنان      راه محمد      ربا      رسالت      رمضان      رهیافتهای اقتصادی اسلام      روایت صدر      روایت فتح      روح تشریع در اسلام      روزه      روش تبلیغ      زنان      زندگینامه      زهرا فصلي از كتاب رسالت      زکات      زینب شکوه شکیبایی      زینب(س)      ساختار سیاسی اجتماعی لبنان و تأثیر آن بر پیدایش جنبش امل      سبک زندگی      سخنرانی های امام موسی صدر      سعید ابوطالب      سفر شهادت      سوره آل عمران      سوره اخلاص      سوره اعراف      سوره بقره      سوره تکاثر      سوره عنکبوت      سوره قدر      سوره ملک      سوره یس      سورۀ اخلاص      سورۀ اسرا      سورۀ ماعون      سکولاریسم      سید رضا صدر      سید صدرالدین صدر      سید صدرالدین موسوی عاملی      سید علی حق شناس کمیاب      سید محمد حسینی بهشتی      سید محمدباقر شفتی بید آبادی      سید محمدجواد صدر عاملی      سید محمدرضا نواب      سید محمدعلی موسوی عاملی      سید مرتضی مستجابی      سید موسی صدر      سید هادی خسروشاهی      سیر مطالعاتی      سیره و سرگذشت امام موسی صدر      شب های قدر      شرح صدر      شفیقه رهیده      شهادت      شهر کتاب      شیعه      شیعیان لبنان      صدر دین      صلح      طبقات اجتماعی      طلاق      عاشورا      عبادت      عبدالجلیل جلیلی      عبدالحسین شرف الدین      عبدالرحیم اباذری      عبدالله نصری      عدالت      عدالت اجتماعی      عدالت در اسلام      عزت شیعه      عصایت را به میله های زندان بزن موسی      عطاالله افتخاری      عطای حسینی      علاء الدین مدرس مطلق      علل عقب ماندگی مسلمانان      علم و دین      علی اکبر رنجبر کرمانی      علی حجتی کرمانی      علی شریعتی      علی موحد بود و بس      علیرضا محمودی      عمر فروخ      غدیر خم      فاطمه (س) و نماز      فاطمه زهرا      فدک      فرشته مرادی      فرقه های دینی      فرهنگ اسلامی      فساد      فقه      فلسطین      فلسفه      فلسفه آزاد      فلق      فیدیبو      قاب      قانون گذاری      قدر      قرآن      ققنوس      گذارها و خاطره‌ها      گزارش کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر      گفتارهایی از امام موسی صدر      لبنان      لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید دکتر چمران      مؤسسات امام موسی صدر      مؤسسه بوستان کتاب      مؤسسه فرهنگی نرم افزاری آرمان      مالکیت      مبارزات ضد استعماری      مبارزه      مجلس اعلای شیعیان      مجلس شورای اسلامی      محرم      محسن کمالیان      محمد ابوزهره      محمد پیامبر بت شکن      محمد غزالی      محمد(ص)      محمدحسین محمودیان      محمدرضا فاکر      محمدرضا نجفی مسجدشاهی      محمود سریع القلم      مردی که زنده می ماند      مسیح      مسیحیت      مشاهیر خاندان صدر      مصطفی چمران      معاد      معاملات      من مبارزه می کنم پس هستم      من و آقا موسی      مهارت های گفت وگو      مهدویت      مهدی سرحدی      مهدی فرخیان      مهدی موسوی نژاد      مهدیه پالیزبان      موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات      موسی اسوار      ناس      نامه ای به امام      نای و نی      نبرد با زندگی      نشر الکترونیک      نماز      نمایشگاه کتاب ۹۵      نهاده های تولید      نهادهای دینی      هادی خسروشاهی      هدایت الهی      هفت روایت خصوصی      همکاری      واقعه کربلا      ولایت      کار      کارگر      کانون گفت وگو      کتاب کوچک گفت وگو      کرامت انسانی      کربلا      کلبه شروق      یادنامه امام موسی صدر      یوسف