۱ ۵ , ۰ ۵ ۷
 
اخبار پربازدید
به اطلاع مخاطبان همراه موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر می‌رسانیم، تا پایان محدودیت‌های اینترنتی ...
۱۳۹۸/۰۸/۳۰
در درس‌گفتار اندیشه و عمل بررسی می‌شود:
پنجاه‌ونهمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل با سخنرانی دکتر هزار و موضوع «اصول راهبردی تقریب در سیره ...
۱۳۹۸/۰۸/۳۰