۱ ۳ , ۱ ۴ ۷
 
آخرین اخبار
شبکه ان.بی.ان لبنان، در روز نهم شهریور 1393 با شعار «حضورک لن یغیب» به مناسبت سالروز ربودن امام موس...
روابط عمومی موسسه امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۶/۰۶
مؤسسۀ فرهنگی «منبر الامام الصادق» ششمین همایش «ملتقی الامام السید موسی الصدر» را به مناسبت سی و ششم...
۱۳۹۳/۰۶/۰۶
روز یکشنبه، نهم شهریور 1393 (31 اوت 2014) شبکه‌های مختلف تلویزیونی لبنان به مناسبت سالروز ربودن اما...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۶/۰۵
کوتاهی در موضوع امام موسی صدر سی و پنج سال است که ادامه دارد. از سران عربی گرفته تا دیگر اجتماعات عر...
۱۳۹۳/۰۶/۰۵
به مناسبت سی و ششمین سالروز ربودن امام موسی صدر، انجمن ادبی «ابداع» شب شعر «کوکب الاسحار» را برگزار...
۱۳۹۳/۰۶/۰۵
قاضی پروندۀ امام موسی صدر: هیچ دلیلی که ثابت کند امام و همراهانش درگذشته اند یا ترور شده اند، وجود ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۶/۰۴
مصلح قبل از هر چیز باید واقعیت را هر چند تلخ درک کند. در جای دیگر می گوید ما علمای دین نباید از خودم...
روابط عمومی موسسه امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۶/۰۴
دبیر کمیتۀ پیگیری قضیۀ امام موسی صدر در کنفرانس زنده ویدویی با خبرنگاران گفت: من اعلام می کنم که تا ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۶/۰۴
امام موسی صدر بر اساس مبانی دینی، اعتقاد عمیق به کرامت انسان دارد و در نتیجه آن به آزادی معتقد است....
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۶/۰۳
جمعیت امام صادق به مناسبت سی و ششمین سالروز ربودن امام موسی صدر، کنفرانسی علمی در لبنان برگزار کرد.
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۳/۰۶/۰۳
ادامه خبرها