۱ ۳ , ۶ ۷ ۴
 
اخبار پربازدید
::دورۀ مطالعاتی شناخت لبنان معاصر::
در اندیشه امام موسی صدر هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نبود و آنان را یک انسان می دانست و مأموریت‌های...
روابط عمومی موسسه امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
برای نیمسال دوم
ثبت نام نیمسال دوم دورۀ سیر مطالعاتی آثار و اندیشه‌های امام موسی صدر برای سطح ۱ و سطح ۲ آغاز شد.
روابط عمومی موسسه امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۱/۰۳
این نامه برای یادآوری نام یکی از شهروندان ایرانی نوشته شده است. یکی از کسانی که ایرانی است و بنا بر...
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۱/۰۴
حجت الاسلام والمسلیمن سید جواد ورعی
انسان ها نیازمند قانونی آسمانی اند که بتواند میان انسان ها داوری کند. وقتی هر کس از منظر خود به امو...
روابط عمومی مؤسسه امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۱/۰۶
ایوب حمیِّد عضو دفتر سیاسی جنبش امل
از نظر امام موسی صدر دین برای خدمت به انسان آمده است هر کجا که هست، مهم نیست کجا باشی بلکه مهم این ا...
روابط عمومی موسسه امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
ادامه خبرها