۱ ۳ , ۶ ۰ ۰
 
اخبار پربازدید
شرکت کنندگان در دوره های غیرحضوری می توانند با مراجعه به سایت مؤسسه، مطالب ارائه شده در جلسات حضوری...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۴/۰۸/۱۳
[امام موسی صدر] گفت: این چراغ را اگر بگیرید از این ور بکشید، وقتی ولش بکنید تا آن طرف می‌رود. گفت: ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
دوره‌های آموزشی غیرحضوری مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، شامل دوره‌های سیر مطالعاتی آثار امام ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۴/۰۸/۱۳
::یازده آبان، سالروز درگذشت آیت الله سید رضا صدر::
یازدهم آبان، سالروز درگذشت آیت الله سید رضا صدر، برادر امام موسی صدر و از علمای برجستۀ معاصر است. آ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۴/۰۸/۱۱
تنی چند از اعضای مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر عصر دیروز با خانوادۀ دکتر غضنفر رکن آبادی، سفی...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۴/۰۸/۲۶
ادامه خبرها