۱ ۳ , ۲ ۹ ۵
 
آخرین اخبار
برگزاری دوره‌های سیر مطالعاتی آثار امام موسی صدر، با هدف معرفی اندیشه‌های امام موسی صدر از فعالیت‌ها...
۱۳۹۲/۰۶/۰۱
رئیس سابق جامعۀ لبنانی‌های مقیم سیرالئون، در گفت‌وگو با گروه تاریخ شفاهی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۵/۱۶
خانم غاده چمران، همسر شهید چمران در گفت‌و‌گو با گروه تاریخ شفاهی مؤسسه امام موسی صدر، بخشی از خاطرا...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۶/۰۹
پایگاه یاران صدر، فایل صوتی «انسان رمضان (۱)» را که بخش‌هایی از سخنان امام موسی صدر دربارۀ ماه مبار...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۴/۲۲
آیت الله شبیری زنجانی گفت: یشان در مسائل اخلاقی به مراحل بالایی رسیده بودند که کمتر در افراد می‌توا...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۲/۲۸
خانم فرشته اعرابی، نوۀ امام خمینی خاطرات خود را از شهریور ۱۳۵۷ و ربودن امام موسی صدر و واکنش امام خ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۶/۰۹
امام موسی صدر در دوران فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود در لبنان، پس از تأسیس حرکت محرومین و استوار ش...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۴/۱۵
نخستین دوره سیر مطالعاتی آثار واندیشه‌های امام موسی صدر امروز - یکشنبه ۲۹ بهمن ماه - با حضور حاج اب...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
دکتر پوران شریعت رضوی امام موسی صدر را شخصیتی متفاوت با سایر روحانیان دانست و گفت: آنچه من از رفتار...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۶/۰۲
کتاب «روح تشریع در اسلام»، از مجموعۀ «در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر» با ترجمۀ موسی اسوار و احمد ناظم...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۲/۰۲/۰۷
ادامه خبرها